//Συγκλήσεις δημ. Συμβουλίου

Συγκλήσεις δημ. ΣυμβουλίουΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 28-6-2019

ΝΟΜΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                           
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:11547

ΔΗΜΟΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά
Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.
Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160                                                

FAX: 2634360121
ΠΡΟΣ

1.       κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους

2.      
κ. Δήμαρχο

            ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, τηνΤετάρτη3-7-2019και ώρα 19:00
να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη
Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Ειδική  Συνεδρίαση σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με το εξής θέμα
ημερήσιας διάταξης:

·        
Έγκριση πρακτικού σύσκεψης για την
διάθεση-κατανομή των δημοτικών χώρων στα κόμματα που μετέχουν στις βουλευτικές
εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΣμπούκηΑγγελική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1.    Διευθυντή
Οικονομικών Υπ. Δήμου

2.    Διευθυντή
Τεχνικών Υπ. Δήμου

3.    Διευθυντή
Διοικητικών Υπ. Δήμου 

4.    Διευθυντή
Περιβάλλοντος

5.    Διευθυντή
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

1.     
Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.

2.     
Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.

3.     
Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.

4.     
Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

5.     
Ο.ΣΥ.Ν.

6.     
Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  28-6-2019
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11548
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160                                                
FAX: 2634360121
ΠΡΟΣ
1.      
κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2.       κ. Δήμαρχο
3.       κ. Πρόεδρο Δ.Κ.
Ναυπάκτου
4.       κ. Πρόεδρο Τ.Κ.Μολυκρείου
5.       κ. Πρόεδρο Τ.Κ.
Αντιρρίου
6.       κ. Πρόεδρο Τ.Κ.
Γαλατά
            ΘΕΜΑ:
«Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»
Σας προσκαλούμε, τηνΤετάρτη  3-7-2019και ώρα 19:15να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο
του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική
αίθουσα), σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.     
Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ του κ. Ε. Χ. του
Παναγιώτη σε ανώνυμη οδό (4η κάθετη) Αγίας Σοφίας στη Ναύπακτο.(εισηγητής
κ. Καρακώστας)
2.     
Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ατόμων με πινακίδα Ρ71 επί
της οδού Εθνικής Συμφιλίωσης 20, έμπροσθεν του σχολείου ΕΕΕΕΚ Ναυπάκτου.
(εισηγητής κ. Καρακώστας)
3.     
Δημιουργία θέσεως φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ήρας.
(εισηγητής κ. Καρακώστας)
4.     
Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου εμβαδού
9.642,12 τ.μ. στη θέση «Πούντος» στην εταιρία «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ώστε να
προχωρήσει στην εκπόνηση μελέτης και την κατασκευή του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Ναυπάκτου.  (εισηγητής κ.
Καρακώστας)
5.     
Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) &  1ουΠρωτόκολλου
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)  του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών
Κτιρίων &Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις»- ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων, του Δήμου Ναυπακτίας».
(εισηγητής κ. Καρακώστας)
6.     
Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) και 1ουΠρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών
(Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου –
Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος». (εισηγητής
κ. Καρακώστας)
7.     
Επιλογή στάθμης επιτελεστικότητας κτιρίων  ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8.     
Έγκριση 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
& 1οΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του Έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
στον αύλειο χώρο του 3ου Γυμνασίου 
Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9.     
Έγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
& 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του Έργου «αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές
καταστροφές έντονων βροχοπτώσεων στις 22-10-2016 στις Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΛΚΕΙΑΣ Δήμου  Ναυπακτίας ΤΗΣ Π.Ε.
Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας  Δυτικής
Ελλάδας».(εισηγητής κ. Καρακώστας)
10.  Έγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών του Έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού
Σίμου ΠΥΛΛΗΝΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ανάπλαση Δραγατσούλας Τ.Κ. Σίμου»(εισηγητής κ.
Καρακώστας)
11.  Έγκριση πρωτοκόλλου
οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου εντός του
Β.Κ.283». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12.  Απόφαση
συγκρότηση  επιτροπής   προσωρινής & οριστικής παραλαβής του
έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΔΕ ΠΥΛΗΝΗΣ ΜΗΛΙΑ ΠΟΚΙΣΤΑ ΔΟΡΒΙΤΣΑ ΣΤΡΑΝΩΜΑ  ΦΑΜΙΛΑ ΣΤΥΛΙΑ» προϋπολογισμού σύμβασης
45.853,66 € (χωρίς Φ.Π.Α.) €.  (εισηγητής
κ. Καρακώστας)
13.  Αίτημα του
τμήματος Μεταφορών & Επικοινωνιών Ναυπάκτου για παραχώρηση χώρου για
πρακτική εξέταση υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
14.  Συζήτηση και
λήψη απόφασης επί αιτήματος του τουριστικού καταλύματος με τίτλο “AMARYLLIS”,
που βρίσκεται στην οδό Ι. Καναβού αριθ. 3 
στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας. 
(εισηγητής κ. Καρακώστας)
15.  Έγκριση
Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.
(εισηγητής κ. Φράγκος)
16.  Αναμόρφωση
προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ.
Κωστογιάννης)
17.  Τροποποίηση
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου έτους 2019. (εισηγητής κ.
Κωστογιάννης) 
18.  Παράταση
μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του ΚΑΠΗ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.
(εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
19.  Επαναδημοπράτηση
έκτασης93,55 στρεμμάτων στη θέση “ΜΠΟΥΚΑ ΣΑΛΤΣΙΝΑ” της Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε.
Χάλκειας. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
20.  Διαγραφή ποσών
από βεβαιωτικούς καταλόγους.  (εισηγητής
κ. Κωστογιάννης) 
21.  Υποβολή
πρότασης ένταξης χρηματοδότησης  της  πράξης 
με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων
καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς» συνολικού προϋπολογισμού ποσού 20.000.000,00€
στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή,
επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων
συντροφιάς» – αρ.πρ.42256/03-06-2019 – πρόσκληση Χ του Υπουργείο Εσωτερικών.
(εισηγητής κ. Κονίδας)
22.  Μετατόπιση
κάδων απορριμμάτων από την πλατεία Λιμένος. (εισηγητής κ. Κονίδας)
23.  Τροποποίησης
άρθρου 19 του κανονισμού καθαριότητας. (εισηγητής κ. Κονίδας)
24.  Παραχώρηση
Λιμενικού φυλακίου Αντιρρίου.  (εισηγητής
κ. Κονίδας)
25.  Τοποθέτηση
φωτιστικών στις ΤΚ Γαλατά & Βασιλικής.(εισηγητής κ. Κονίδας)
26.  Τοποθέτηση
τριών στύλων με αντίστοιχα φωτιστικά στην ΤΚ Βομβοκούς.(εισηγητής κ. Κονίδας)
27.  Έγκριση
πραγματοποίησης της συνδιοργάνωσης ΕΟΠΕ με το Δήμο Ναυπακτίας, Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος BeachVolley  Ανδρών  – Γυναικών στις 13, 14 & 15 Ιουλίου 2019,
στην παραλία Αντιρρίου- Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας Συνδιοργάνωσης  μεταξύ του φορέα Δήμου Ναυπακτίας  και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρησης«TOYΡΝΟΥΑ
MASTERS του Πανελληνίου Πρωταθλήματος BeachVolley  Ανδρών 
– Γυναικών 2019 στην παραλία Αντιρρίου της Τ.Κ Αντιρρίου του Δήμου
Ναυπακτίας – Εξουσιοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο υπογραφής του Συμφωνητικού
Συνεργασίας.(εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
28.  Συμμετοχή του
Δήμου στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο
πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» 2019-2020
(αρ.πρωτ.:6451/7-6-2019, ΑΔΑ: 605Ξ465ΖΩ5-Γ5Η), της ΕΕΤΑΑ ΑΕ. και εξουσιοδότηση
προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Ναυπακτίας να προβεί σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες  και να υπογράψει
οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης. (εισηγητής κ.
Σιαμαντάς)
29.  Τροποποίηση της
156/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της 1ης
ετήσιας συνάντησης Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων. (εισηγητής κ.
Σιαμαντάς)
30.  Έκτακτη
επιχορήγηση της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής για τις ανάγκες των σχολείων που
στεγάζουν το ΚΔΑΠ. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
31.  Ορισμός ειδικής
επιτροπής επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
32.  Ορισμός
 ειδικής Επιτροπής Επαναξιολόγησης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
33.  Λειτουργία
τμήματος βρεφών στον 2οΔημοτικό Παιδικό Σταθμό (εισηγητής κ.
Σιαμαντάς)
34.  Διακοπή της
φιλοξενίας  παιδιών από τους δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς(εισηγητής
κ. Σιαμαντάς)
Η Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου
Σμπούκη
Αγγελική
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(Για ενέργεια)
1.      Διευθυντή Οικονομικών
Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2.      Διευθυντή
Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3.      Διευθυντή
Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4.      Διευθυντή
Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5.      Διευθυντή Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς
του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(Για ενημέρωση)
1.      Εργατικό Κέντρο
Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2.      Ομοσπονδία
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3.      Σύλλογο
Μηχανικών Ναυπάκτου.
4.      Τοπικά Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης.
5.      Ο.ΣΥ.Ν.
6.      Τεχνικό
Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.