//ΒΟΥΛΗ: Εκσυγχρονισμός Υποσταθμού της ΔΕΗ στο Σερνικάκι Φωκίδας και υπογειοποίηση καλωδίωσης σε Παραδοσιακούς Οικισμούς

ΒΟΥΛΗ: Εκσυγχρονισμός Υποσταθμού της ΔΕΗ στο Σερνικάκι Φωκίδας και υπογειοποίηση καλωδίωσης σε Παραδοσιακούς Οικισμούς

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Κύριε Υπουργέ,

το κόστος της ενέργειας και η ανάπτυξη ενός ασφαλούς, «έξυπνου» και σύγχρονου δικτύου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι καθοριστικά σημεία για την ανταγωνιστικότητα, τον αναπροσανατολισμό του παραγωγικού ενεργειακού προτύπου και την περιβαλλοντική προστασία της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, επαναφέρουν στη δημόσια συζήτηση ζητήματα για τη θέση και τον ρόλο των Δημοσίων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτών και την δυνατότητα τους ή όχι μέσω των πολιτικών επιλογών, να καταστούν τεχνολογικοί ηγέτες στο χώρο τους, σε μια ανταγωνιστική αγορά.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Θα προχωρήσει η υπογειοποίηση καλωδίων στους οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως Παραδοσιακοί ανά την Ελλάδα και ειδικότερα στη Φωκίδα όπως στο Γαλαξίδι, στη Βάργιανη και στο Χρισσό;

2.Θα προχωρήσει και με ποιο χρονοδιάγραμμα η εγκατάσταση συστημάτων έξυπνων μετρητών, ξεκινώντας από περιοχές που χρειάζεται η υπογειοποίηση καλωδίων, όπως οι χαρακτηρισμένοι Παραδοσιακοί Οικισμοί;

3.Θα προχωρήσει και με ποιο χρονοδιάγραμμα ο εκσυγχρονισμός του Υποσταθμού της στο Σερνικάκι Φωκίδας, ώστε να μπορεί να στηρίξει ενεργειακές επενδύσεις και ειδικότερα το virtual metering ενεργειακών κοινοτήτων με φωτοβολταϊκά ;


Οι ερωτώντες βουλευτές
Γιώργος Αρβανιτίδης
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος