//Η Αναπαράσταση της Ναυμαχίας με τον φακό του Βασ. Μπαρπαγιάννη

Η Αναπαράσταση της Ναυμαχίας με τον φακό του Βασ. Μπαρπαγιάννη