Χρήσιμος Οδηγός ΥΠΕΣ στους Δήμους για την ονομασία…

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων της Χώρας περιλαμβάνεται η ονομασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών, καθώς και η αρίθμηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας. Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Θ.Λιβάνιος, εξέδωσε αναλυτική…

Τι θα κάνουν στους Δήμους τα νέα, υποχρεωτικά,…

Υποχρεωτική δημιουργία ενός Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σε κάθε Δήμο, άμεσα υπαγόμενου στο Δήμαρχο, προβλέπει το αρ.21 του Νομοσχεδίου περί Πολιτικής Προστασίας που ψηφίζεται στη Βουλή. Εξαίρεση αφήνει ο νομοθέτης μόνο για τους Δήμους κάτω των…

Καθορίστηκε η διαδικασία επιχορήγησης Δήμων για απλήρωτες υποχρεώσεις

Όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες,προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία, που αφορά την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεών τους από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, καθόρισε ο Υπουργός Εσωτερικών. H Y.A. έρχεται σε εφαρμογή…

Δημιουργία Οδηγού του Πολίτη και πρόβλεψη ανασχεδιασμού της…

Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος πραγματοποίησε συνάντηση σήμερα Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 με όλους τους Γενικούς Διευθυντές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με θέμα τη λεπτομερή καταγραφή όλων των διαδικασιών της Περιφέρειας, ώστε…

Ν/Σ:Οι ΟΤΑ θα μπορούν να λειτουργούν Χώρους Εποπτευόμενης…

Στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου περί λειτουργίας Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) ναρκωτικών ουσιών, προχωρά η Κυβέρνηση με το άρθρο 189 του Νομοσχεδίου περί Πολιτικής Προστασίας (“Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής…

Τι ισχύει για τους Δήμους που δεν έχουν…

Διευκρινίσεις αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στους Δήμους που δεν έχουν εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το νέο έτος, έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Το έγγραφο αναλύει ζητήματα εφαρμογής του αρ.160 του Κώδικα Δήμων (ν.3463/2006), στην…

Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις: Καταργήθηκε ο μέγιστος χρόνος εκκαθάρισης…

Στην τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης « Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) », προχώρησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών. Η Απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την…

Η Κυβέρνηση καταργεί τα Λιμενικά Ταμεία

Μέσα στο 2020 η φεύγουν από τους Δήμους και πηγαίνουν στο κράτος Προς κατάργηση οδεύουν τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, όπως προκύπτει από επίσημη τοποθέτηση του ίδιου του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη στην ημερίδα…