Ο Βορίδης ξεκαθαρίζει ότι στο Δημόσιο θα εφαρμόσει…

« Οργανωμένα συμφέροντα, συμφέροντα που επενδύουν στο Δημόσιο ενός ορισμένου τύπου πράγματι  διεκδικούν και συχνά μέχρι σήμερα επιτυγχάνουν να ηγεμονεύουν στην χάραξη πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα. » Αυτό υποστηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών σε άρθρο του, χωρίς πάντως να κατονομάζει ποιους εννοεί «οργανωμένα συμφέροντα»…