Μπαράζ προσφυγών από τους παλιούς συνταξιούχους για τα…

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης να καταβάλει μειωμένα τα αναδρομικά που προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πολλοί παλαιοί συνταξιούχοι προσφεύγουν ξανά στη Δικαιοσύνη. Εκτός αναδροµικών βρίσκονται περίπου 1,5 εκατ. συνταξιούχοι (κυρίως χαμηλοσυνταξιούχοι), δηλαδή…