Οι Αυτοδιοικητικές Ψηφιακές Προτεραιότητες στο Υπουργικό Συμβούλιο

Ιδιαίτερη σημασία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και ευρύτερα για τη Δημόσια Διοίκηση, έχουν οι άμεσες προτεραιότητες της Κυβέρνησης, όπως αυτές αναγράφονταν στο φάκελο που έλαβε ο νέος Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην πρώτη συνεδρίαση του…