//ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-10-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  19703

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Σταυρούλα-ΜαρίαΧωραφά

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37,Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160                                                

FAX: 2634360121 ΠΡΟΣ

 1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

            ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 31-10-2019και ώρα 10:00να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Κατεπείγουσα  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 • Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης  με τίτλο « Βελτίωση   υποδομών (ενίσχυση – επισκευή) των κτηρίων πρώην  Μηχανουργείου (κτήριο Α΄)& πρώην ξυλουργείο (κτήριο Β) κτηριακό συγκρότημα ΕΠΑΛ Ναυπάκτου»  συνολικού   προϋπολογισμού ποσού 2.258.075,04 €  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα  προτεραιότητας  «Ανέγερση  και  αποκατάσταση Δημοτικών Κτηρίων» – αρ. πρ. 65574/19-11-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V  πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προθεσμιών υποβολής πρότασης.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου

Γεώργιος Σιμάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.