//Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Πώς θα γίνεται η εισαγωγή με το νέο ή το παλαιό σύστημα

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Πώς θα γίνεται η εισαγωγή με το νέο ή το παλαιό σύστημα

Τις δύο εγκυκλίους με τις οποίες δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για υποψηφίους – μαθητές και αποφοίτους – που θα επιλέξουν το νέοσύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αυτό δηλαδή που θα ισχύσει για πρώτη φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020, ή για αποφοίτους που θα προτιμήσουν να εξεταστούν με το παλαιό σύστημα, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 Ειδικότερα,οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ (δηλαδή Γ΄ ημερησίου, Γ΄ τριετούς εσπερινού και Δ΄ τετραετούς εσπερινού), εφόσον επιθυμούν πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμμετέχουν υποχρεωτικά με το νέο σύστημα, ενώ οι απόφοιτοι ημερήσιου ή εσπερινού μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν με το παλαιό ή με το νέο σύστημα. 

 Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος είναι ηΝεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για όλους τους υποψηφίους, η Κοινωνιολογία για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές και η επιλογή μόνο ενός επιστημονικού πεδίου. Αντίθετα, βασικά χαρακτηριστικά του παλαιού συστήματος είναι η Νεοελληνική Γλώσσα για όλους τους υποψηφίους, τα Λατινικά για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, η δυνατότητα επιλογής ενός ή δύο πεδίων με τέσσερα ή πέντε μαθήματα. Τέλος, τα δύο συστήματα, παλαιό και νέο,έχουν διαφορετική εξεταστέα ύλη, διαφορετικό ποσοστό θέσεων, διαφορετικό τρόπο υπολογισμού μορίων κλπ. 

 Όσοι απόφοιτοι δικαιούνται να είναι υποψήφιοι γιατο 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση το 2020, αυτοί υποβάλλουν κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο τον Ιούνιο του 2020. 

 Από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εφεξής (δηλαδή από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020 και εφεξής), η εισαγωγή των υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων Λυκείου) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ με το  νέοσύστημα  , καθορίζεταιστο άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄). 

 Δείτε αναλυτικά τι ισχύει ανά περίπτωση για μαθητές και αποφοίτους που θα εξεταστούν με βάση    το ΝΕΟ σύστημα    . 

 Για όσους αποφοίτους επιλέξουν    το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα    , τι ισχύει αναφέρεται σε άλλη, ανάλογη εγκύκλιο. 

 Με νεώτερη εγκύκλιό του, το υπουργείο Παιδείας θα ενημερώσει τους υποψήφιους για τον τρόπο, τη διαδικασία και το χρονικό διάστημαυποβολής της αίτησης-δήλωσης συμμετοχής τους στιςπανελλαδικές εξετάσεις, η οποία θα γίνει εντός τουΜαρτίου.