//Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας : «Παρουσίαση μελέτης Ανάπλασης- Ανάδειξης των Πλατειών Τζαβελαίων – Κεφαλοβρύσου στην Ναύπακτο»

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας : «Παρουσίαση μελέτης Ανάπλασης- Ανάδειξης των Πλατειών Τζαβελαίων – Κεφαλοβρύσου στην Ναύπακτο»

ΠΡΟΣ τον Δήμο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                 υπ΄ όψιν   κ. Δημάρχου                                                                                                           
          ΘΕΜΑ: «Παρουσίαση μελέτης Ανάπλασης- Ανάδειξης των  Πλατειών Τζαβελαίων – Κεφαλοβρύσου στην  Ναύπακτο»
     Ως Αρχιτέκτονες και κάτοικοι της πόλης της Ναυπάκτου θέλουμε και είμαστε θετικοί στα έργα που πραγματοποιούνται για να βελτιώσουν το ιστορικό και μη δομημένο περιβάλλον της πόλης μας. Όπως και οι υπόλοιποι συμπολίτες μας, ενημερωθήκαμε την προηγούμενη Δευτέρα για την πρόταση που αφορά την ανατολική περιοχή της πόλης μας και συγκεκριμένα τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στις πλατείες Τζαβελαίων και Κεφαλοβρύσου. Μια ιδιαίτερη περιοχή αφού αφ΄ ενός μεν λειτουργεί ως παραδοσιακός οικισμός και περιοχή συνοδείας του αρχαιολογικού χώρου, αφ’ ετέρου διαθέτει τους περισσότερους κοινόχρηστους χώρους (4 πλατείες) εντός του αστικού ιστού . Η παρουσίαση της πρότασης αυτής πραγματοποιήθηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Το γεγονός αυτό μας δίνει την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας για τον τρόπο τήρησης  της διαδικασίας και της πρότασης . Η συγκεκριμένη πρόταση όπως παρουσιάστηκε στην επιτροπή Διαβούλευσης λειτουργεί αποσπασματικά περιορίζοντας τον χώρο παρέμβασης, ανάπλασης και ανάδειξης σε δύο μόνον πλατείες, πράγμα που αντιτίθεται στους πολεοδομικούς κανόνες .


Βεβαίως δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο αφού μέχρι σήμερα οι παρεμβάσεις στην πόλη ακολουθούν την αποσπασματική πρακτική και μοιραία η εξασφάλιση του αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος να μην είναι βέλτιστη και άλλες φορές να τίθεται σε αμφισβήτηση. Η μη τήρηση των κανόνων σε θέματα παρέμβασης στον Δημόσιο χώρο και η πλήρης απουσία μορφολογικών και τυπολογικών στοιχείων (αναζήτηση υλικών τελευταίας στιγμής) και μελέτη εφαρμογής ενίοτε,  δημιουργούν καθυστερήσεις έργου, ανομοιομορφίες  στην πόλη, με κίνδυνο την ολοκληρωτική αλλοίωση του χαρακτήρα της . Πολλά είναι τα παραδείγματα που μπορεί να διακρίνει ο περαστικός, από την “μωσαϊκο-ποίηση” του δαπέδου της πόλης , την ¨σαλαμο-ποίηση¨ του αστικού εξοπλισμού,  την μη συμβατότητα  υλικών, την αισθητική υποβάθμιση λειτουργιών, την μη δυνατότητα πρόσβασης σε ανθρώπους με αναπηρία κλπ.       Είναι λοιπόν θεμελιώδες τέτοιου είδους παρεμβάσεις στον Δημόσιο χώρο να βασίζονται μόνο στην διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, προκειμένου να παραχθεί βέλτιστο αποτέλεσμα, διαδικασία  που έχει θεσμοθετηθεί από το ΥΠΕΝ ήδη από το 2011 και είναι υποχρεωτική για κάθε αξιόλογο δημόσιο έργο καθώς εγγυάται την αξιοκρατία και το βέλτιστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας με πολλούς τρόπους το δημόσιο συμφέρον. Είναι εμφανή τα αποτελέσματα στις πόλεις που έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει  την διαδικασία του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού (Τρίκαλα, Χανιά, Θεσσαλονίκη, κ.α.). Ας μην απορούμε λοιπόν γιατί κάποιες πόλεις ξεχωρίζουν, όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης της βιώσιμης  ανάπτυξή τους, στον Ελλαδικό χώρο και όχι μόνον. Υπενθυμίζουμε ότι το πλαίσιο αυτό αποτελεί την μόνιμη θέση του Συλλόγου μας του ΣΑΔΑΣ και του ΤΕΕ προς αναθέτουσες αρχές για τα έργα αυτού του είδους που εκτελούνται σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι η διασφάλιση του ποιοτικού περιβάλλοντος εξασφαλίζεται, για τον κάθε πολίτη και το κοινωνικό σύνολο, μέσω του άρτιου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Βεβαίως είναι απορίας άξιον και παράλληλα δημιουργεί σκέψεις την στιγμή που το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί την Διεξαγωγή Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών με απόφασή του (ΔΣ 161.2/2019)  η επιλογή προκήρυξης των, που θα έπρεπε να είναι μονόδρομος, αποκλείεται.
Ο σκοπός λοιπόν της συγκεκριμένης παρέμβασης θα πρέπει να έχει ως στόχο την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής με την ενοποίηση των  πλατειών και των λοιπών κοιν/στων χώρων λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα ιστορικά, πολιτιστικά στοιχεία έτσι ώστε  να καταστεί η ευρύτερη περιοχή  ένα ζωντανό, βιώσιμο και ελκυστικό περιβάλλον δραστηριοτήτων κάθε ηλικίας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου τόσο για τους μόνιμους κατοίκους κάθε ηλικίας όσο και για τους επισκέπτες.

Γενικότερα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει να συνάδουν και να σέβονται την αρχιτεκτονική ταυτότητα της περιοχής, να διαθέτουν ευελιξία σχεδιασμού, να προστατεύουν και να αναδεικνύουν το πράσινο, και τα χαρακτηριστικά του τόπου. Σαν σύλλογος είμαστε ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τις αστικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις στην πόλη αποδεικνύοντας το έμπρακτα. Με γνώμονα την διασφάλιση του θεσμού των αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών και την νομιμότητα είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση που θα έχει ως στόχο την αναβάθμιση της πόλης μας και την πολιτιστική της υπεραξία .     Ο πρόεδρος                                                   Ο   Γραμματέας                                                                         

   Βασίλειος Μπαρπαγιάννης                                Αλέξανδρος Σούκος