//Για να μην ξεχνάμε!Γυμνάσιο Ναυπάκτου – Γυμναστικές Επιδείξεις 1953-1954

Για να μην ξεχνάμε!Γυμνάσιο Ναυπάκτου – Γυμναστικές Επιδείξεις 1953-1954


ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ